Lauren Garrett
    Hamden, CT
    Population: 60,923
    Web Site
    Election Date: 11/04/2025
    Bio